top of page

Výškové práce

 

Protisněhová opatření

Návrh rozmístění  a montáž  protisněhových háků, mříží...

Ocelové konstrukce

Dodávka a montáž, opravy, úpravy ocelových konstrukcí, žebříků, schodů, kominických lávek...

Opravy komínů

Protiholubí opatření

Návrh a montáž zasíťování, hrotového systému...

Nátěry střech a klepířských prvků

Na stránce - doplnění nabídky výškových prací se pracuje

Please reload

bottom of page