top of page

Stop zatékání

Jaké případy zatékání řešíme a opravujeme?

 

u střech – zatékání přes:

 • skládané krytiny,  (tašky všeho druhu - zejména bobrovky, pražský prejz, eternitové šablony a další)

 • plechové krytiny – falcované, zejména problematické ploché střechy z TiZn

 • profilované plechové krytiny (Lindab, Dekmetal, Ranilla...)

 • alukryt
   

zatékání různými detaily na střeše  

 • zatékání u kopulovitých světlíků

 • zatékání kolem střešních oken

 • zatékání kolem prostupů trubek kanalizace, odkouření kotlů

 • zatékání detaily ukončení krytiny s oplechováním střech

 • zatékání u komínů (vady u napojení lemování, kouřovodú)

 

zatékání v důsledku vad klempířských prvků

 • vypraskané letování spojů žlabů, korozní díry

 • netěsnosti a díry u svodů

 

domnělá  zatékání způsobená   tepelnými mosty a kondenzacemi par

 • vady u uložení tepelných izolací

 

 

 částečně řešíme a nabízíme:

 • identifikace problémů, přetěsnění okrajů u krytin z měkčeného PVC
  (samotné svařování foliií  přenecháváme izolatérům)

 • revitalizace krytin z modifikovaných bitumenových pásů

 • zatékání přes terasy s dlažbou

 • zatékání u paty domu, do sklepních prostor

 • řešení vlhkosti u sklepních prostor.

 

téměř neřešíme:

 • zatékání přes střechy, které mají jako krytinu foukanou PU pěnu

 

dále nabízíme:

 • pravidelné inspekce stavu střech, včetně emailové zprávy

       s fotodokumentací závad a návrhem opatření

 • stavební dohled u rekonstrukcí střech

 

bottom of page