top of page

Opravy a nátěry fasád: vybrané firemní reference

Václavské náměstí 64

- opravy fasády  po demontážích reklam, plošná stěrkování některých pruhů a dílčí opravy v celé ploše  fasády,

- sjednocující nátěry, někdy souvislé, jinde dílčí, barvou Keim Soldalit

- práce provedeny na celé fasádě domu k náměstí, kde byly v provozu 2 restaurace, 2 cestovní kanceláře, vjezd do zadního traktu a administrativní části, východ z metra

Václavské náměstí 64 - stav při tlakovém
Václavské náměstí 64 - celkový pohled na

Václavské náměstí 64 - celkový pohled na fasádu před opravou

Václavské náměstí 64 - stav při tlakovém omytí před dílčími opravami a korekcí nátěrů

13 VN64 stav po opravách a nátěrech.jpg

Václavské náměstí 64 - stav po opravách a nátěrech

14 VN64 stav po opravách a nátěrech.jpg

Václavské náměstí 64 - stav po opravách a nátěrech

ZŠ U Uranie 14

- rekonstrukce v důsledku zatékání havarovaného rohu korunní římsy a související nátěry

21 ZŠ U Uranie 14 havárie korunní římsy
22_ZŠ_U_Uranie_14_-_detail_před_rekons
23_ZŠ_U_Uranie_14_-_jeden_z_množství_
24 ZŠ U Uranie 14 - po opravě a nátěrech

ZŠ U Uranie 14 - havárie korunní římsy, stav před opravou

ZŠ U Uranie 14 - detail před rekonstrukcí

ZŠ U Uranie 14 - jeden z mnoha technologických kroků opravy: ocelová konstrukce po zabetonování

ZŠ U Uranie 14 - stav po opravě a nátěrech

Kostel Chuchle

- oprava zatékáním poškozené korunní římsy a úseku fasády

31_kostel_Chuchle_1_poškození_před_op
32_kostel_Chuchle_-_po_opravě_a_nátěr

Kostel Chuchle - poškození před opravami

Kostel Chuchle - stav po opravě a nátěrech

Další realizované práce

- areál Naardenská, Praha 6, Vokovice  -   rozsáhlé opravy mnoha desítek poškození zateplených fasád a dílčí nátěry na cca 10 viladomech

- Jeseniova 131, Praha 3 – opravy poškození  cca 800 m2 fasády, stěrkování  nejpoškozenější nástavby (lepidlo, perlinka, stěrka), zhotovení povrchových vrstev komínových těles

- Kozí 15, Praha 1 - rozsáhlé zednické opravy fasády ve dvoře, rekonstrukce nového podhledu balkonu

- kostel sv. Jindřicha, Praha 1 - oprava korunní římsy a poškozené fasády, dílčí opravy spárování na kamenných pilířích

- množství dalších zednických oprav na desítkách fasád, dlouhodobě funkční, nové omítkové vrstvy na mnoha desítkách komínů.

bottom of page