top of page
Zastřešení světlíků ocelovou konstrukcí s komůrkovým polykarbonátem

 

   Zastřešení světlíků zásadně omezuje  průnik vlhkosti do světlíků. To se mj. pozitivně projeví na životnosti omítek a, pokud již opadaly, tak na životnosti nechráněného zdiva, hlavně v horních, dešťům vystavených částech světlíků.
V podstatě se dá říct, že neprší-li na omítku nebo zdivo, nedochází k jejich mrazové degradaci.
 
   Komůrkový polykarbonát má u zastřešení několik výhod. Tuhost a houževnatost desek dovoluje použít lehčí ocelovou konstrukci s většími rozestupy nosníků než při zastřešení jinými krytinami – např. pozinkovaným plechem nebo drátosklem, což zase ponechává dostatek prostoru pro snadnou montáž nových odkouření atp. Zároveň je poměrně jednoduché zhotovení a přetěsnění jakýchkoliv prostupů. Další výhodou je jeho transparentnost a z toho plynoucí fakt, že zastřešení polykarbonátem významně neubírá množství světla ve světlíku. V neposlední řadě komůrkový polykarbonát je mnohem odolnější než drátosklo, které často praská, kromě mechanických vlivů i v důsledku prudkých teplotních změn za letních bouřek.
   Při návrhu, dle možností, myslíme i na jednoduchou demontáž některé z polykarbonátových desek zastřešení, aby byl umožněn horolezecký přístup pro eventuální budoucí práce ve světlíku.
   Součástí našich prací je prodloužení stávajících kouřovodů, trubek odvětrání kanalizace aj. a také pospojení kovových částí nebo trubek k hromosvodu. Pod zastřešením ponecháváme větrací mezeru, kterou opatřujeme protiholubí sítí.
bottom of page